No Image
کارنامه ی مطالب پژوهش شده در گویش لایزنگانی

یکی از دوستان درخواست کردند که کارنامه¬ای از کارهای انجام شده پیرامون گویش لای¬زنگانی ارایه دهم. پیش از این بارها گفته¬ام که گستره¬ی گویش¬پژوهی بسیار زیاد است و دقتی فراتر از وصف می¬طلبد. لااقل به این دلیل که در این راه باید تا حدودی از تاریخ، ادبیات، علوم اجتماعی و تا حد زیادی از مسائل زبانشناسی و فرهنگ¬های قدیم و باستانی آگاه بود. به هر روی آن¬چه تا کنون ثبت و ضبط شده را می¬توان در دو دسته جای داد یکی مطالب چاپ شده که در این سایت فهرستی از آن¬ها ارایه شده است. این دسته از مطالب نسبت به مطالب گردآوری شده و چاپ نشده بس ناچیز است. نکته¬ی مهم درباره¬ی مطالب چاپ شده، دقت و جزئی نگری مباحث است.
اما دسته¬ی دوم مطالبی که گردآوری شده¬اند اما هنوز به چاپ نرسیده¬اند. گمان می¬کنم عجله در چاپ این مطالب کار اشتباهی است چون این مطالب دامنه¬دار هستند و نقطه¬ی پایان آن¬ها بسی دور و دست نیافتنJی است. جان مطلب این¬که برخی از مطالب گردآمده که با دقت و به صورتی کاملاً علمی نگارش یافته¬اند، شامل این موارد است:
۱-بیش از سه هزار واژه و اصطلاح.
۲-بیش از هفتصد ضرب¬المثل و کنایه.
۳-بیش از پانصد دوبیتی از شاعران لای¬زنگان، از قدیم¬ترین¬ها تا آن¬هایی که از مرگشان چند سالی بیش نگذشته است. اما دیگر شعرهایی که مربوط به نسل حاضر است و کاملا به گویش لای¬زنگانی هستند بیش از دو هزار بیت است که این¬ها نیز به روشی آکادمیک نوشته و آوانگاری شده¬اند.
۴-تقریباً تمام مباحث مربوط به دستور زبان: این بخش بسیار گسترده شده است. من شخصاً حدود چهار سال برای نکات دستوری زمان گذاشته¬ام و مو به مو آن¬ها را مدون کرده¬ام. گمانم تمام مطالب مربوط به این بخش کتابی خواهد شد بس قطور.
۵-قصه¬های این گویش: قصه¬ها از جمله مطالب بسیار زمان بر هر گویش به شمار می¬آیند. من هنوز جز چندتا از قصه¬ها را وقت نکرده¬ام که از فایل¬های صوتی استخراج کنم و آوانگاری کنم.
۶-بیش¬تر مطالب مربوط به تقویم محلی را گردآوری کرده¬ام و برخی از آن را با فرهنگ ایران باستان مقایسه کرده¬ام و شباهت¬های شگفتی دیده¬ام.
۷-طب محلی را تا حدودی موفق به گردآوری شده¬ام.
۸-بازی¬ها را تا حدودی کار کرده¬ام.
۹-مطالب دیگر را اندک اندک به پیش می¬برم. می¬دانیم و پیش از این نیز من گفته¬ام که برای فرهنگ یک قوم و بوم من بیش از چهل زیرگروه قائل شده¬ام.
نکته این که همزمان با گردآوری و تدوین مطالب گویش لای¬زنگانی، من از بسیاری از اساتید یاری گرفته-ام. حتی در این مورد سعی کرده¬ام با بهترین¬های هر مبحث ارتباط برقرار کرده و کمک بگیرم. البته بیش از همه مدیون اساتید بزرگوار خودم در بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز هستم، نظیر استاد اکبر نحوی، استاد اکبر صیادکوه و خانم دکتر ریاحی زمین. همچنین از بخش زبانشناسی و فرهنگ ایران باستان، خانم دکتر کتایون نمیرانیان و دکتر منصوری.

دسته: کلیات | نويسنده: حسن رنجبر


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

شعر محلی

به سنِّ شَص رسیذُم گشته یُم پیر *** به هشتاذ که رسیذ، گشتم زمینگیر (حسین سرفراز)

ورود

آمار سایت

  • 0
  • 3
  • 44
  • 674
  • 2,159
  • 47,444
  • 188,491

بایگانی

No Image No Image