بایگانی

آمار سایت

  • 0
  • 24
  • 241
  • 1,732
  • 7,860
  • 131,457
  • 176,662
 
No Image
۲۲ اردیبهشت ۹۵ (مَثَل،کنایه)

کورش در همکاری با ما گفته است: «توره ا در کت خودش زرنگه» به فرد بی دل و جرات می گویند.

حسن رنجبر: این مثَل («توره اَ در کُت خودش زرنگه» tu:ra a dar-e kot-e xoδ-eš zereng-e) مربوط به کسی است که در محله و اطراف خانه ی خودش دل و جرات دارد ولی از خانه و محله ی خود که دور میشود ترسو است.

مرداویج در همکاری با ما گفته است: «طرف خر نر اَ خوویه ایشناسه» مربوط به بی تجربگی فردی در یک زمینه است.

حسن زنجبر: «خرِ نَر اَ خُیه ایشناسه» xar-e nar-a xo:ya i-šnâ:s-e

نیز مرداویج گفته است: «..ن گوزو بونه ش آرت جوه» در مواقعی که فردی حوصله انجام کاری را نداشته باشد و برای انجام ندادن آن دلیل غیر منطقی بیاورد این جمله را به او می گویند.

حسن رنجبر: …نِ گوزو بونَه ش نونِ جُوِه ku:n-e gu:z-u bu:na-š nu:n-e jô-e همانطور که فرهنگیار ما (مرداویج) گفته اند مربوط به کسی است که برای انجام ندادن کاری بهانه تراشی میکند. علاوه بر این برای کسی که فقیر است و سطح انتظاراتش بالاست به کار میرود.

دسته: مطالبی که شما فرستاده اید | نويسنده: حسن رنجبر


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

شعر محلی

هِیْ صذام یایه پَس اَ کو و کَمَر کَمَر کَمَر *** مو گَمونُم اَ دلُم داره خَوَر خَوَر خَوَر . (حسن رنجبر)

ورود

No Image No Image