No Image
ماجرای «درّه ی فرزانگان» توخالی و پوچ است

یک: این روزها از نام «لای زنگان» چنین برداشت می کنند که معنای آن «دره ی فرزانگان» است حال آنکه این چیزی جز یک گمان دور از ذهن نیست و چنان که در برخی پژوهش های خود بیان نموده ام (برای مثال رجوع کنید به مطلب «سخنی پیرامون وجه تسمیه لایزنگان» در همین سایت) نام این روستا از واژه های دیگری برآمده. نیز از قواعد زبان، زبانشناسی و تاریخ، بسیار چیزها برمی آید که این یکی نیز یکی از آن هاست، آن هم دور از ذهن تر از آن دیگرها. کوتاهْ سخن، اینکه تمام این گفته ها و وَهمْ اندیشی ها چیزی جز سیاست ها و سوداهای تنی آزمند و خام پَرور نیست.

تنی چند که شهره شدن و بهره مندی خویش را در دگردیس ها و تیشه بر ریشه ها زدن، می جویند. برای مشاهده ی کل ماجرای «لای زئننه» و «دره فرزانگان» بهتر است به مقدمه ی کتاب «اگر آفتاب بتابد» مراجعه شود.

ادامه ی این مطلب تا مدتی به علت بیماری خودسانسوری حذف خواهد بود…

دسته: کلیات | نويسنده: حسن رنجبر


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

شعر محلی

سکینه جونیُم تویِ گُلایه*** مُذایُم کار مو بر التجایه*** دعا که می کُنُم آمین بگویین*** النگو دلبرُم گیرِش بیایه. (چراغعلی روشن)

ورود

آمار سایت

  • 0
  • 13
  • 177
  • 355
  • 1,069
  • 46,347
  • 189,390

بایگانی

No Image No Image