No Image
درباره وب سایت

این سایت جهت ثبت و ضبط فرهنگ مردم لایزنگان و بازتاب آن طراحی شده است. در حد توان خواهم کوشید تا گردآوری و بررسی گونه های فرهنگ مردم لایزنگان را دنبال کنم و بخشی از مطالب را در دسترس علاقه مندان قرار دهم. در این سایت ما هیچ کاری به اخبارها، اتفاقات روزمره و… نداریم و تنها فکر و ذکرمان فرهنگ مردم این روستا خواهد بود.

فرهنگ مردم (فرهنگ عامه) شامل تمام داشته های شفاهی و مکتوب یک قوم یا ملت است. برای مثال: ضرب المثل، کنایه، قصه، سروده های محلی، افسانه ها، باورها، واژه ها، خرافات، دعاها، نفرین ها، ناسزاها، گونه های دستوری از جمله قید، اسم، صفت، پیشوندها، پسوندها، میانوندها، حروف ربط و اضافه و نشانه، اقسام اضافه، فعل، واژه سازی، اتباع، جمله و…

دوستانی که تمایل به پژوهش در این زمینه ها دارند، در صورت امکان توجه بیشتری به آداب و رسوم خواستگاری، ازدواج و عروسی، سوگ ها و عزاداری ها، بازی ها و… داشته باشند چرا که نیاز چندانی به آوانگاری و… ندارد.

دسته: | نويسنده: حسن رنجبرارسال نظر غير فعال است.

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

شعر محلی

قذِ سَلوِت صنوبر کس نذیذه *** خذا از قذرت خوذ آفریذه. (حسنِ صفر)

ورود

آمار سایت

  • 0
  • 67
  • 90
  • 604
  • 1,760
  • 53,239
  • 186,489

بایگانی

No Image No Image